Generaal.net
Generaal.net is een door Machiel Mastenbroek geregistreerde domeinnaam. De invulling hiervan is tot op heden minimaal. Wel zijn er momenteel een aantal publieke sub domeinen actief. Hieronder is een opsomming va n de desbetreffende sub domeinen.Powerd by FreeBSD
The "Real" UNIX